Usluge

Naše usluge uključuju:
☑ pronalazak izvora sufinanciranja
☑ pisanje natječajne dokumentacije za pozive na dodjelu sredstava iz EU i  nacionalnih fondova
☑ savjetovanje prilikom provedbe projekata
☑ konstantno praćenje Vaših poslovnih planova i informiranje o mogućnostima sufinanciranja